آخرین مطالب

تشدید آفت زنجرک در نخیلات منطقه آب پخش

تشدید  آفت زنجرک در نخیلات  منطقه آب پخش

به گزارش آفتاب آب پخش، فعالیت آفت در باغات خرما دارای تراکم علف‌های هرز و پاجوش‌ها افزایش دارد تصریح کرد: در نخلستان‌هایی که در آن بهداشت لازم انجام نشده به سرعت آفت زنجرک در حال افزایش و گسترش است.

سبحانی با اشاره به آغاز مبارزه با آفت زنجرک نخیلات افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی استان در سال جاری و عدم وزش بادهای گرم و خشک
 در فروردین و اوایل اردیبهشت ماه فعالیت آفت زنجرک خرما در بخش‌هایی از شهرستان دشتستان از جمله منطقه آبپخش، تشدید شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان اینکه فعالیت آفت در باغات خرما دارای تراکم علف‌های هرز و پاجوش‌ها افزایش دارد تصریح کرد: در نخلستان‌هایی که در آن بهداشت لازم انجام نشده به سرعت آفت زنجرک در حال افزایش و گسترش است.

سبحانی افزود: بیم آن می‌رود در صورت عدم مبارزه به موقع با  آفت یاد شده با جمعیت انبوه این آفت ، به باغات خسارت وارد کند.

وی ادامه داد: مدیریت حفظ نباتات استان بوشهر برای کانون‌کوبی و جلوگیری از توسعه آفت زنجرک به انبوه نخیلات اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی و سمپاشی و پایش و تهیه سم‌ و سم‌پاش فشار قوی پشت تراکتور کرده است.