آخرین مطالب

سهمیه بندی آب آبپخش اجرا میشود

سهمیه بندی آب آبپخش اجرا میشود

آفتاب آب پخش،کورش امینی ،رئیس اداره آبفا  آبپخش بیان داشت: سهمیه بندی به صورت یک روز در میان و در قسمتهای شرق و غرب بلوار انقلاب ( جاده برازجان به گناوه) میباشد. 

رئیس اداره ابفا بخش ابپخش گفت:  از چهار شنبه مورخه 1401/03/18 سهیمه  بندی آب در شهر آبپخش اجرا میشود.
امرالله فلسفی رئیس  آبفا بخش آبپخش در گفت و گو با خبرنگار آفتاب آبپخش  اظهار داشت:  یه دلیل افزایش دما و به دنبال آن افزایش مصرف اب مشترکین از روز چهار شنبه مورخه 1401/03/18 سهمیه بندی آب در شهر آبپخش اجرا می شود. 
رئیس اداره آبفا بخش آبپخش  افزود:  اجرای سهمیه  بندی صرفا جهت رفاه حال شهروندان و جلوگیری از افت فشار آب بوده است و تا اطلاع ثانوی طبق برنامه اعلامی اجرا خواهد شد .
فلسفی افرود: در صور ت تغییر برنامه سهمیه بندی آب بخش ابپخش متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. 
رئیس اداره آبفا بخش آبپخش تصریح کرد: سهمیه بندی به صورت یک روز در میان و در قسمتهای شرق و غرب بلوار انقلاب ( جاده برازجان به گناوه) میباشد.