آخرین مطالب

حضور معاون وزیر کشور دکتر کوشش تبار در غرفه شهر ملی حصیر ایران،در نمایشگاه ملی صنایع دستی همدان

حضور معاون وزیر کشور دکتر کوشش تبار در غرفه شهر ملی حصیر ایران،در نمایشگاه ملی صنایع دستی همدان

آفتاب آب پخش،در سومین روز از نمایشگاه ملی صنایع دستی در همدان،معاون وزیر کشور به جمع هییت همراه از استانداری همدان  از غرفه شهر آب پخش_شهر ملی حصیر ایران بازدید کردند. 

در این بازدید دکتر کوشش تبار  با توجه به شناخت کامل ایشان از شهر آب پخش، بیان کردند که با توجه به ظرفیتهای بسیار بالایی پیش و رو به واسطه کثرت نخلستان،انتظار می رود اقدامات بزرگی در حوزه اشتغال انجام گردد. 
خانم زهرا بازیار مدیر خانه حصیر آب پخش ضمن عرض خوشامدگویی محضر معاون محترم وزیر کشور، توضیحات لازم را در خصوص  صنعت حصیر دادند و اشاره به موضوعات مهمی چون رونق هنر حصیربافی و صنعتگران و تعداد اشتغال ایجاد شده و بازارهای داخلی و صادرات حصیر داشتند. 
دکتر کوشش تبار ضمن اینکه صنعت حصیر و اشتغال ایجاد شده در این حوزه را بسیار ارزشمند دانستند و به این مهم نیز تاکید داشتند که درآمد صنعتگر همیشه در اولویت قرار داده شود تا ارزش هنر دست بیش از پیش حفظ شود و اینکه در زمینه صادرات باید بیشتر کار شود و هدف گذاریهای لازم در این خصوص انجام گردد.