آخرین مطالب

احداث کمربندی آب‌پخش نیازمند تملک و قطع سه هزار اصله نخل است

احداث کمربندی آب‌پخش نیازمند تملک و قطع سه هزار اصله نخل است

آفتاب آب‌پخش استاندار بوشهر با بیان اینکه احداث کمربندی آب‌پخش نیازمند تملک و قطع سه هزار اصله نخل است، گفت: قیمت‌هایی که اهالی روی این نخل‌ها می‌گذارند، به معنی این است که قصد فروش ندارند.

استاندار بوشهر از تکمیل راه‌های استان خبر داد و افزود: در ورودی دیلم و کمربندی گناوه حوادث متعددی را شاهد بودیم که برای تکمیل این دو نقطه اقدامات اساسی صورت گرفته است.

وی در مورد کمربندی آب‌پخش نیز گفت: مردم نسبت به اجرای این محور ناراضی هستند و در حال حاضر تعریض و بهسازی محور موجود را در دست اجرا داریم.

محمدی‌زاده با بیان اینکه احداث کمربندی آب‌پخش نیازمند تملک و قطع سه هزار اصله نخل است، اظهار داشت: قیمت‌هایی که اهالی روی این نخل‌ها می‌گذارند، به معنی این است که قصد فروش ندارند.