آخرین مطالب

اعزام برون مرزی تیم پرشین کیوکوشینkkMآبپخش به مسابقات حرفه ایی درکشور گرجستان

اعزام برون مرزی تیم پرشین کیوکوشینkkMآبپخش به مسابقات حرفه ایی درکشور گرجستان

به گزارش آفتاب آب پخش،استاد فرشاد عنبری از اعزام برون مرزی تیم پرشین کیوکوشینkkMآبپخش به مسابقات حرفه ایی درکشور گرجستان خبرداد

وی بیان  داشت دراین دوره از مسابقات اولین بانوی استان بوشهر سیداناهیتا حسینی از شهر آب پخش،وهمچنین احمد زارعی با بامربیگیری فرشادعنبری به مسابقات حرفه‌ای کی وان تو کیج (قفس خونین)به مصاف حریف باتجربه از کشور گرجستان میرود